зуны даалгавартаа явлаа

сумын ЗДТГ-ын хамт олон 9-р сарын 19-нд зуны даалгаврын өвс хадах хураах, ачиж оруулах, жимс түүх ажлаар Гарамбуудагт ажиллалаа.