хүүхдүүдийн дундах цахим уралдаан

шинэ төрлийн короновирусын халдвараас хамтдаа урьдчилан сэргийлэх мэдээ, мэдээлэл, санал санаачлагыг түгээх, хүүхэд багачуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, цахим орчин дахь үлгэр дууриаллыг нэмэгдүүлэх зорилгоор уралдаан зарлалаа. Идэвхи санаачлагатай оролцоорой.Хүүхдүүдээ.