Нутгийн бахархал

  • 994

    Бахархал...

    Дархад цагаан адуу нь өвлийн хатуу ширүүн уур амьсгалд дасан зохицсон тэсвэртэй, уналаг, эдэлгээнд сайн өвөрмөц адуу юм. Тус адууны унага нь эхээс төрөхдөө хар зүстэй төрдөг бөгөөд аажимдаа томорч ...

  • 976

    Манай бахархал...

    Дархад хонь нь 2014 онд аймгийн хэмжээнд хамгийн анхны үүлдэрээр батлагдлаа. ...

Facebook messenger