ЗДТГ-ЫН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН РЭНЧИНЛХҮМБЭ СУМЫН ЗДТГ-ЫН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

ЗДТГ-ын удирдлага

• Н.БАТСУУРЬ /Сумын Засаг дарга, Утас: 88380101,

• Ш.ДАЛАЙБАЯР /Сумын Засаг даргын орлогч, Утас:88201683,

• О.ЭНХТҮВШИН /Сумын ЗДТГ-ын дарга, Утас: 99967030, 89967030, 98967030 мэйл хаяг: zdtg_rl@yahoo.com

Багийн Засаг дарга

• Б.ЭНХЦЭЦЭГ /Хөндий багийн Засаг дарга, Утас: 

• Ш.ОДГЭРЭЛ /Хоолойн зах багийн Засаг дарга, Утас: 

• П.ГАНЗОРИГ /Хороо багийн Засаг дарга, Утас: /,

• Т.МӨНХБАЯР /Далайн зах багийн Засаг дарга, Утас: 

• Н.ПҮРЭВХҮҮ /Ёлт багийн Засаг дарга, Утас: 

• М.ОДБАЯР /Зөөлөн багийн Засаг дарга, Утас: 89390220

Нэг цонхны үйлчилгээ

• Б.БУЯНМӨНХ: Газрын даамал Утас:

• Д.НАРАНТУЯА: Нийгмийн ажилтан Утас: 80385060

• Л.ТУУЛ: Халамж хариуцсан мэргэжилтэн Утас:

• Б.ЧУЛУУНЧИМЭГ: Нийгмийн даатгалын байцаагч Утас:

• П.ОРГИЛСАЙХАН: Улсын бүртгэгч Утас:

• Б.ДАВААСҮРЭН: Татварын улсын байцаагч Утас: 88043507

• Н.ӨНРСҮРЭН: ЗДТГ-ын дотоод ажилтан Утас: 88870036

САНХҮҮГИЙН ТАСАГ

• А.ГҮНДАГМАА / Санхүүгийн албаны дарга, Утас 89999873

• Б.Очмаа / ЭМТөв, Цэцэрлэг, Эмийн эргэлтийн сан, хувиарилалт хийх, тэдгээрт нягтлан бодох бүртгэлийн үйлчилгээ хариуцсан/

 Утас: 89380001

• Д.Мөнхжаргал / Нягтлан бодогч, Утас 89538982, /ОНХСан, БХСан болон ИТХ, ЗДТГ, Соёлын төв, төсвийн төлвлөлт, хувиарилалт хийх, тэдгээрт нягтлан бодох бүртгэлийн үйлчилгээ хариуцсан/

• Б.Гэрэлцэцэг /Төрийн сангийн төлбөр тооцооны мэргэжилтэн

МЭҮТасаг

• Д.ТӨМӨРБААТАР / МЭҮТасгийн дарга , Утас 88608938,

Д.ОЮУНЦЭЦЭГ /МЭ, үржил бүригэл хариуцсан байцаагч/

М.УРНАА /Газар тариалан, жижиг дунд үйлдэрлэл, хоршоо хариуцсан мэргэжилтэн Утас 89340220

ЗДТГ-ын үйлчилгээний албан хаагчид

• С.БОЛОР-ЭРДЭНЭ / Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч, Утас: 

• М.БАТМӨНХ / ЗДТГ-ын нярав, Утас: /

• Д.ДАВААНЯМ / ЗДТГ-ын галч, сахиул, Утас: 89652181/

• Д.ЭНХБАТ / ЗДТГ-ы галч, сахиул Утас: 89153114/

• Ш.ОКТЯБРЬ/ ЗДТГ-ын галч сахиул Утас: /

• М.ГАНБААТАР / ЗДТГ-ын галч, сахиул Утас: 88857486/

• Н.МӨНХДАВАА /Албан тушаал: ЗДТГ-ын жолооч, Утас: 89387680

БОТХБТасаг

• М.БАЯСГАЛАН / БОХ-ын улсын байцаагч Утас: 89230911

• Б.БАЯРМАГНАЙ / Байгаль хамгаалагч Утас: 

• Б.ГАНЗОРИГ / Байгаль хамгаалагч Утас: 89773313/

• Б.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ / Байгаль хамгаалагч, Утас: /