ЗДТГ-ын дарга

  • 227

    Танилцуулга...

    Тус сумын ЗДТГ-ын дарга Оюун овогтой Энхтүвшин нь 1986 онд төрсөн 1994-2004 онд Ханх сумын 10 жилийн сургууль, 2004-2008 онд МҮИС-ийн ХЗСургуулийг Эрх зүйч  мэргэжлээр тус тус дүүргэж  20...

Facebook messenger