зүүн хорооны урд хэсгийн транспорматорын хүчин чадал сайжруулах

0