320 хүүхдийн хичээлийн байр баригдахаар болов

Сумын Засаг дарга Н.Батсуурь,  Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч О.Бадраа, УИХ-ын гишүүдийн дэмжлэгтэйгээр 2019 онд 320 хүүхдийн шинэ хичээлийн байр баригдахаар боллоо.