Аймгийн Засаг дарга суманд ажиллаа

Аймгийн Засаг дарга Л.Ганболд 2019,02,13-ны өдөр манай суманд ажиллаж, сум орон нутгийн ажилтай танилцаж, иргэд хөдөлмөрчидтэй уулзалт хийж, санал бодлыг сонсож, газар дээр нь шийдвэрлэж өглөө.