Баярын талбай шинээр баригдаж эхэллээ

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр сумын баяр наадмын талбайг шинээр барихаар тендер зарлагдаж, Баяндэй ХХК шалгарч ажлаа эхлүүлээд байна. 2019 оны баяр наадам шинэ талбайг зохион байгуулагдахаар боллоо.