Хөдөлмөр эрхлэлт

  • 128

    "ХАЛАМЖ ХҮРТЭГЧЭЭС БАЯЛАГ БҮТЭЭ...

    Шинэээр гарч буй хууль тогтоомжуудыг иргэдэд сурталчилах, аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилгоор өнөөдөр тус суманд аймгийн  Хөдөлмөр, хала...

Facebook messenger