Сумдын ЗДТГ-ын дарга нарын хагас жилийн тайлан хамгаалалт

2018 оны 6 дугаар сарын 06-07-ны өдрүүдэд Аймгийн ЗДТГ-аас сумдын Засаг даргын Тамгын газрын дарга нарын Хагас жилийн тайлан мэдээллийг сонсож үнэлэлт дүгнэлт өглөө. Тайлан мэдээллийг "Хариуцлагын жил" болон "Амьдрах орчноо сайжруулж-Ахмад настнаа дэмжих жил"-ийн хүрээнд орон нутагт хийж хэрэгжүүлж байгаа талаар танилцуулж, ЗДТГ-ын дарга нарын ажлын арга барил, мэдлэг, ур чадварыг үнэлж дүгнэж манай сум 24 сумаас тэргүүн байранд дүгнэгдлээ. Энэхүү ажлын үнэлгээ нь жилийн эцсийн сумдын нэгдсэн тайлан үнэлгээнд хамаарах чухал ач холбогдол бүхий үнэлгээ юм. Тайлан хамгаалалтын дараа сумдын ЗДТГ-ын дарга нар аймгийн ЗДТГ-ын хэлтсийн дарга нартай гар бөмбөгийн нөхөрсөг тоглолт хийлээ.