байгууллагын ахмадаа хүлээн авлаа.

2019  оны 10 дугаар  сарын 01-ны   өдөр  тухайн байгууллагад  он  удаан жил  ажилласан  ахмад, багш  ажилтнуудаа  хүлээн  авч    хүндэтгэл  үзүүллээ.Ахмадуудад  он  жилүүдэд  ажиллаж  байсан  түүхэн  зургаар  нь персендешн   бэлтгэн  үзүүлж   зургийн  цомог  хийж  хамт  олны  гарын  бэлгийг  гардуулан өгч   багш  ажилтнууд  ая  дууны  мялаалга  өргөлөө. Ахмад  ажилтнуудаас  өөрсдийн  ажлын  түүх   амжилтаас  хууч  яриа  өрнүүлэн  цагийг  зугаатай  дурсамжтэй  цаг    мөчийг  өнгөрүүлсэн.