Нийгмийн даатгал

 • 478

  2-р сарын 1-ээс тэтгэвэр нэмэгд...

  Засгийн газрын 2020 оны 1-р сарын 22-ны өдрийн 24 дүгээр тогтоолоор цэргийн болон нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа 500.0 мянга хүртэлх төгрөгийн тэтгэврийг 30.0 мянга, 500.0 мянга ба түүнээс...

 • 331

  Зарим иргэдийн тэтгэврийг 50000...

  1990 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр баталсан БНМАУ-ын Тэтгэврийн хуульд заасан доор дурдсан болзол, нөхцөлөөр өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон иргэний сарын тэтгэврийн хэмжээг нэг удаа 50000 төгрө...

 • 398

  Зарлал...

  2019 оны 10 сарын 1-ээс өмнө 1959, 1960, 1964, 1965 онуудад төрсөн тэтгэвэрт гараагүй иргэд Ажилласан жилийн баримтаа Нийгмийн даатгалын байцаагчид авчирч шалгуулан тусламж зөвлөгөө авна уу? ...

 • 315

  Группын хурал суманд зохион бай...

  Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2015 оны А/36 тоот тушаалаар батлагдсан Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын нүүдлийн хурал зохион байгуулах зааврын дагуу манай суманд 2019.09.06-ны өдөр ...

 • 463

  Нийгмийн даатгалын гар утасны а...

  ...

 • 2524

  Нийгмийн даатгал- Сайн дурын да...

  Нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд ямар иргэд хамрагдах вэ? Ажил олгогчтой хөдөлмөрийн гэрээ, ажил гүйцэтгэх гэрээ болон хөлсөөр ажиллах гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа...

 • 398

  Нийгмийн даатгал-Тэжээгчээ алдс...

  “Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр” гэдэг нь ажил хөдөлмөр эрхлэн шимтгэл төлж, ажиллаж байгаад нас барсан даатгуулагчийн асрамжинд байж, тэжээлгэж байсан хөдөлмөрийн чадваргүй гиш...

 • 668

  Нийгмийн даатгал-Тахир дутуугий...

  “Тахир дутуугийн тэтгэвэр” гэдэг нь ажил хөдөлмөр эрхлэн шимтгэл төлж, ажиллаж байгаад хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоолгосон даатгуулагчид тэтгэврийн даатга...

 • 5454

  Нийгмийн даатгал-Өндөр насны тэ...

  Өндөр насны тэтгэвэр” гэдэг нь хуульд заасан тэтгэвэр тогтоох насны болон ажил хөдөлмөр эрхэлж, шимтгэл төлж ажилласан хугацааны болзол хангасан даатгуулагчид тэтгэврийн даатгалын...

Facebook messenger