Нийгмийн халамж

  • 47

    Хүүхдийн хурал...

    Хүүхдийн эрүүл мэнд боловсрол нийгмийн хамгааллын салбар комиссын хурал аймагт 2019 оны 06 дугаар сарын 11-ны өдөр 14 цагаас болно. ...

  • 21

    Алдарт эхийн одонгоор 10 эх шаг...

    Алдарт эхийн одонгоор шагнагдсан ээжүүд 6 дугаар сардаа багтаан одонгийн мөнгө авах бичиг баримтаа бүрдүүлэн өгөөрэй. Үүнд: Өргөдөл Иргэний үнэмлэх хуулбар Одонгийн үнэмлэх  хуу...

Facebook messenger