Нийгмийн халамж

 • 50

  Бүтээлч ажил...

  Хүнсний эрхийн бичгээр үйлчлүүлдэг өрх бүр бүтээлч ажил болгон  хогийн сав хийж ЗДТГ-ын байгаль орчны тасагт  хүлээлгэн өгсөн. Хогийн савыг  сумын төв хэсэг болон баярын талбайд тус ...

 • 76

  Хүүхдийн хурал...

  Аймагт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд боловсрол нийгмийн хамгааллын салбар комиссын хурал 2019 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдөр 14 цагт болно. ...

 • 72

  Хүүхдийн хурал...

  Хүүхдийн эрүүл мэнд боловсрол нийгмийн хамгааллын салбар комиссын хурал аймагт 2019 оны 06 дугаар сарын 11-ны өдөр 14 цагаас болно. ...

 • 46

  Алдарт эхийн одонгоор 10 эх шаг...

  Алдарт эхийн одонгоор шагнагдсан ээжүүд 6 дугаар сардаа багтаан одонгийн мөнгө авах бичиг баримтаа бүрдүүлэн өгөөрэй. Үүнд: Өргөдөл Иргэний үнэмлэх хуулбар Одонгийн үнэмлэх  хуу...

Facebook messenger