халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж

Ард иргэдийн анхааралд: Халамжийн сангаас олгогддог бүх төрлийн тэтгэвэр, тэтгэмжүүд, 1-3-р сарын хүнс талон бууж байгаа тул бөөгнөрөл үүсгэлгүй, холбогдох үйлчилгээний газар байгууллагууддаа хандан, соёлтой, масскаа зүүж, хүүхэд авч явахгүйгээр  үйлчлүүлээрэй. Өөрсдийгөө эрсдлээс өөрсдөө  хамгаалаарай. ЗДТГ