мөрөн суманд үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулагдлаа