сумын хүнсний нөөц 2020-03-14 байдлаар

    Нөөцийн бодит хэмжээ /тн/ Жишсэн хүн амын тоо  Жишсэн 1 хүний хоногийн хэрэгцээ /гр/ *Жишсэн нийт хүн амын 1 хоногийн хэрэгцээ /тн/ **Хүнсний нөөц, хоногоор
1 Малын мах 2.5тн 3971 120 0.476 5
2 Гурил 16.9тн 3971 100 0.397 42
3 Гурилан бүтээгдэхүүн 1.105тн 3971 180 0.714 1
4 Төрөл бүрийн будаа 1.798тн 3971 50 0.198 9
5 Хуурай сүү*** 0.1978 3971 17 0.067 3
6 Өндөг 0 3971 20 0.794 0
7 Ургамлын тос 0.758 3971 23 0.091 8
8 Төмс  0.812 3971 120 0.476 2
9 Хүнсний ногоо 0.55 3971 260 1.032 1
10 Элсэн чихэр 2.245 3971 33 0.131 17
11 Давс 0.77 3971 5 0.198 4
12 Савласан цэвэр ус 0.406 3971 2000 7.942 1