Улсын бүртгэл

 • 302

  МЭДЭЭЛЭЛ...

  СОНГОГЧ ТАНАА МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН  СОНГУУЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН  20 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 20.4 -Т ЗААСНЫ  ДАГУУ СОНГОГЧДЫН НЭРСИЙН  ЖАГСААЛТЫГ БАЙГУУЛЛАГЫН  ЦАХИМ ХУУДСАНД БАЙРШУ...

 • 266

  ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ...

   МЭДЭЭЛЭЛ Иргэн та "Монгол улсын  иргэнэий үнэмлэхийн дүрэм"-ийн 2.7.1-д зааснаар Иргэний үнэмлэхийг цэвэр гамтай эзэмших хадгалах  үүрэгтэй ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ  ХУУЛИЙ...

 • 248

  Иргэдийн анхааралд ...

  ГАЗАР ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛД АНХ  БҮРТГҮҮЛЭХЭД 1. Мэдүүлэг гаргах 2. Өргөдөл  3. Газар өмчлөх  эрх олгосон шийдвэр/ хуулбар үнэн тэмлэгээр баталгаажсан /  4. Газры...

 • 315

  ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ...

  УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ Төрөөс  иргэдэд  үзүүлж байгаа нийт үйлчилгээний 70 орчим  хувь нь улсын  бүртгэлийн үйлчилгээ  байдаг.Монгол Улсын  иргэн бүрт хамаат...

 • 317

  ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ...

   УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС  ГЭРЛЭСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД  Гэрлэхийг хүсэгчид тус тусдаа гаргасан өргөдөл Гэрлэсэн эсэх  лавлагаа  Гэрлэгсдийн иргэний...

 • 675

  Үндэсний энгийн гадаад паспорт...

   ҮНДЭСНИЙ ЭНГИЙН ГАДААД ПАСПОРТ ШИНЭЭР АВАХАД: Гадаад  паспортын цээж зураг 4 % Үйлчилгээний хураамж 32500  Насанд хүрсэн иргэн өөрийн биеэр ирж  хурууны хээ өгнө. ...

 • 278

  Мэдээлэл ...

  УБЕГ-ААС ИРГЭДИЙН ГАР УТСАНД МЭДЭЭЛЭЛ ИЛГЭЭДЭГ БОЛНО Гадаад  паспортын  хугацаа дуусахаас 30 хоногийн  өмнө  паспортоо сунгауулах,16 нас хүрч буй иргэнд иргэний үнэмлэхээ авах...

 • 305

  ТӨРСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД ...

  Өргөдөл / хүүхэд бүртгүүлэхийг хүссэн / Эцэг эхийн иргэний үнэмлэхийн  хуулбар Хүүхэд төрсөн тухай  эмнэлэгийн регистрийн дугаар олгосон  магадлагаа СТ-4 маягт  Э...

 • 364

  Шилжин ирж байгаа иргэдэд ...

  Шилжин  ирж байгаа иргэн доорх материалыг бүрдүүлнэ. 1.Иргэний  үнэмлэхийн хуулбар/ хүүхэдтэй бол хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар/ 2. Багийн Засаг даргын тодорхойлолт/ ирж байга...

 • 232

  Иргэдийн анхааралд ...

  Улсын Их хурлын сонгуулын тухай хууль шинээр батлагдсантай  холбогдуулан  иргэдийн  шилжилт хөдөлгөөнийг 2020 оны 02 дугаар сарын 01 -ний өдрөөс  зогсоох болсныг мэдэгдэе. ...

 • 750

  Иргэний цахим үнэмлэхээ хугаца...

  Шинээр 16 нас хүрч иргэний шинэчлэсэн бүртгэлд бүртгүүлж иргэний цахим үнэмлэх авахад: -Төрсний гэрчилгээ/ургын овгоо мэдэж байх шаардлатай/ -Цахим үнэмлэхийн үнэ-18300 төг -Эцэг эхийн иргэний ...

 • 272

  Иргэний цахим үнэмлэхээ хугаца...

  0...

 • 228

  Онлайн сүлжээнд холбогдох хөрөн...

  "Иргэн  төвтэй  төрийн үйлчилгээг хүргэх жил"-ийн хүрээнд  нийгмийн үйлчилгээний  хүртээмжийг сайжруулах  зорилгоор бүртгэлийн системийг  боловсронгуй болгох...

Facebook messenger