Улсын бүртгэл

 • 69

  ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ...

  УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ Төрөөс  иргэдэд  үзүүлж байгаа нийт үйлчилгээний 70 орчим  хувь нь улсын  бүртгэлийн үйлчилгээ  байдаг.Монгол Улсын  иргэн бүрт хамаат...

 • 77

  ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ...

   УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС  ГЭРЛЭСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД  Гэрлэхийг хүсэгчид тус тусдаа гаргасан өргөдөл Гэрлэсэн эсэх  лавлагаа  Гэрлэгсдийн иргэний...

 • 208

  Үндэсний энгийн гадаад паспорт...

   ҮНДЭСНИЙ ЭНГИЙН ГАДААД ПАСПОРТ ШИНЭЭР АВАХАД: Гадаад  паспортын цээж зураг 4 % Үйлчилгээний хураамж 32500  Насанд хүрсэн иргэн өөрийн биеэр ирж  хурууны хээ өгнө. ...

 • 80

  Мэдээлэл ...

  УБЕГ-ААС ИРГЭДИЙН ГАР УТСАНД МЭДЭЭЛЭЛ ИЛГЭЭДЭГ БОЛНО Гадаад  паспортын  хугацаа дуусахаас 30 хоногийн  өмнө  паспортоо сунгауулах,16 нас хүрч буй иргэнд иргэний үнэмлэхээ авах...

 • 72

  ТӨРСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД ...

  Өргөдөл / хүүхэд бүртгүүлэхийг хүссэн / Эцэг эхийн иргэний үнэмлэхийн  хуулбар Хүүхэд төрсөн тухай  эмнэлэгийн регистрийн дугаар олгосон  магадлагаа СТ-4 маягт  Э...

 • 96

  Шилжин ирж байгаа иргэдэд ...

  Шилжин  ирж байгаа иргэн доорх материалыг бүрдүүлнэ. 1.Иргэний  үнэмлэхийн хуулбар/ хүүхэдтэй бол хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар/ 2. Багийн Засаг даргын тодорхойлолт/ ирж байга...

 • 74

  Иргэдийн анхааралд ...

  Улсын Их хурлын сонгуулын тухай хууль шинээр батлагдсантай  холбогдуулан  иргэдийн  шилжилт хөдөлгөөнийг 2020 оны 02 дугаар сарын 01 -ний өдрөөс  зогсоох болсныг мэдэгдэе. ...

 • 129

  Иргэний цахим үнэмлэхээ хугаца...

  Шинээр 16 нас хүрч иргэний шинэчлэсэн бүртгэлд бүртгүүлж иргэний цахим үнэмлэх авахад: -Төрсний гэрчилгээ/ургын овгоо мэдэж байх шаардлатай/ -Цахим үнэмлэхийн үнэ-18300 төг -Эцэг эхийн иргэний ...

 • 77

  Иргэний цахим үнэмлэхээ хугаца...

  0...

 • 48

  Онлайн сүлжээнд холбогдох хөрөн...

  "Иргэн  төвтэй  төрийн үйлчилгээг хүргэх жил"-ийн хүрээнд  нийгмийн үйлчилгээний  хүртээмжийг сайжруулах  зорилгоор бүртгэлийн системийг  боловсронгуй болгох...

Facebook messenger