Иргэний цахим үнэмлэхээ хугацаанд нь захиаларай

Шинээр 16 нас хүрч иргэний шинэчлэсэн бүртгэлд бүртгүүлж иргэний цахим үнэмлэх авахад: -Төрсний гэрчилгээ/ургын овгоо мэдэж байх шаардлатай/
-Цахим үнэмлэхийн үнэ-18300 төг
-Эцэг эхийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар,төрсний гэрчилгээний хуулбар
16 нас хүрснээс 30 хоногийн дотор иргэний цахим үнэмлэхээ  захиалах ба захиалаагүй тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулиар 30000 төгрөгөөр торгох
25,45 насны сунгалт хийлгэхэд хийлгэхэд дахин иргэний шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдаж зураг, хурууны хээг дахин авхуулж 18300 төгрөг тушаана. Хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулиар торгуулийн арга хэмжээ авна.