ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС

 УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС

 ГЭРЛЭСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД

  •  Гэрлэхийг хүсэгчид тус тусдаа гаргасан өргөдөл
  • Гэрлэсэн эсэх  лавлагаа 
  • Гэрлэгсдийн иргэний үнэмлэх /1000 төг УБХ-с авах/
  • Өмнөх гэрлэлтээ цуцлуулсан  бол гэрлэлт  цуцлцалтын гэрчилгээ /лавлагаа/
  • Эрүүл мэндийн тодорхойлолт / ЭМТ-с авах /
  • Үйлчилгээний хураамж 2500 

УЛСЫН БҮРТГЭГЧ:П.ОРГИЛСАЙХАН

УТАС:80186018 92160147