Танилцуулга

  • 349

    ТАНИЛЦУУЛГА...

    ÐÝÍ×ÈÍËÕ¯ÌÁÝ ÑÓÌÛÍ ÒÎÂ× ÒÀÍÈË...

  • 3979

    Рэнчинлхүмбэ сумын товч танилцу...

    Рэнчинлхүмбэ сум нь 844834 га нутагтай, засаг захиргааны анхан шатны нэгж зургаан баг, 1326 өрх, 4911 хүн амтай томоохон сум болтлоо 82 жилд хөгжиж ирсэн хүн амын тоогоор Хөвсгөл аймгийн 24 сумаас ...

Facebook messenger