Нутгийн алдартнуудыг алдаршууллаа.

Төрийн төлөө харамгүй сэтгэлээр зүтгэж сум орныхоо төлөө ихийг бүтээж хойч үедээд өвлүүлэн үлгэрлэн үлдээсэн нутгийн алдартануудын үүх түүхийг алдаршуулж залуу хойч үед таниулах, мэдүүлэх зорилгоор сумын ЗДТГ-т "Хүндэт самбар"-ын булан гаргаж байршуулан тэдний намтар түүхийг заллаа.