Улаан-Загалмайн чиглэлээр Уран дөш зусланд манай сумаас 3 хүүхэд хамрагдлаа.